Werkwijze WRP Teksten
WRP Teksten/Jenny Westra werkt zowel op uurtarief als op projectbasis.
Bij omvangrijke of speciale opdrachten kan ik vertrouwen op mijn krachtige netwerk van ervaren tekstschrijvers, vormgevers, drukkers, internetmarketeers en webbouwers.

Aanpak tekstopdrachten van WRP Teksten:
• briefing/bespreking van de opdracht  
• afspraken maken m.b.t. uitwerking opdrachten/omvang van de tekst(en)
• voorstel voor aanpak
• opdrachtbevestiging
• start van werkzaamheden
• aanleveren + bespreking conceptteksten
• verwerking correcties in definitieve tekst(en)
• accordering definitieve teksten 

WRP Teksten is aangesloten bij:
• Tekstnet, beroepsvereniging voor tekstprofessionals
• Expertgroep Personeelsbladen
• Dutch Media Professionals
• Dutch journalists, editors and copywriters
• Netwerk BTB
• Conn-X-e
• Communicatie, Pers & Voorlichting
• En vele andere professionele (netwerk)organisaties (zie LinkedIn)